register
best
Forgot_Password?


កម្មវិធីយល់ដឹងក្លាយជាបណ្តាញភ្នាក់ងារ
រាល់អតិថិជនទាំងអស់និងក្លាយជាភ្នាក់ងារបណ្តញដោយស្វយ័ប្រវត្តិ។ អតិថិជននីមួយៗប្រើពេលវេលាខ្លួនឯងដើម្បីផ្សំផ្សាយនៅក្នុងបណ្តាញ និងចុះឈ្មោះអតិថិជនថ្មី។ ប្រសិនបើអ្នករកបានអតិថិជនកាន់តែច្រើន និង ភ្នាល់កាន់តែច្រើន នោះអ្នកនិងទទួលបានប្រាក់លាភកាន់តែច្រើន និង ខ្ពស់ទៅៗ។ បានពិតមែនហើយ វាជារឿងងាយស្រួលបំផុតលុយតាមរយះភ្នាក់ងារបណ្តាញ និងទទួលបាន ប្រាក់លាភខ្ពស់។
វិធី គណនាប្រាក់លាភ
អតិថិជនដែលបានចុះឈ្មោះត្រូវបើកចូលក្នុង (Log In)វេបសាយ ហើយចុចត្រង់ "ម៉ាយ វាលិត" "My Wallet" អតិថិជនទាំងអស់អាចប្រើឧបករណ៏ចែករំលែកដែលមានស្រប់នៅលើផ្ទាំងនោះ មានដូចជា :-

ហ្វេសប៊ុក (Facebook) ប្លក ( blogs ) ប្លកតូចៗ (Micro blogging) ឃ្យូ ឃ្យូ (QQ) វីឆាត (Wechat) វត័អេភីភី (WhatsApp) ក្រុមបន្ទប់ (Forums) អ៊ីម៉ែល (E-mail) វេបសាយ (Websites) តាមសារ (SMS) ល......។

អតិថិជនដែលបានចុះឈ្មោះរួច ហើយបានផ្សំផ្សាយអាសយ័ដ្ឋានភ្ជាប់ បន្ទាប់មកមានអតិថិជនថ្មីចុះឈ្មោះតាម រយះនោះ និង ក្លាយជាសមាជិថ្មីដែលនិងចែកប្រាក់លាភជាមួយអ្នកជារៀងរហូត។

សមាជិកទាំងឡាយដែលត្រូវបានចុះឈ្មោះ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់លាភពីសមាជិកថ្មី ហើយសមាជិកថ្មីនោះត្រូវលេង ក្នុងវេបសាយយ៉ាងហោចណាស់១សប្តាហ៏ ប្រពន្ឋ័និងចាប់ផ្តើមគណនាចំណាត់ថ្នាក់ប្រាក់លាភ រឺ ភាគរយប្រាក់លាភ សំរាប់ សមាជិកនីមួយៗទទួលបាន។

ប្រាក់លាភចំណេញសមាជិកភ្នាក់ងារកូនក្រុម និងត្រូវរាប់បញ្ចូលរាងរាល់ដើមខែ នៅម៉ោង ២ រសៀល (+ 8 ម៉ោង ម៉ោងនៅអាស៊ី) ទៅអោយគណនីយមេភ្នាក់ងារសមាជិក ដែលតំរូវអោយសមាជិក ៥ រូបលេងសកម្មនៅលើវេបសាយ ១ខែ ទើបអាចមានសិទ្ឋគណនាប្រាក់លាភបាន។


កីឡា /​ កាស៊ីណូ / ហ្គេមស្លុត / ឆ្នោត
សរុបឈ្មះ ប្រាក់លាភ សរុបឈ្នះ ប្រាក់លាភ
0 ~ 10,000 5% 10,001 ~ 25,000 10%
25,001 ~ 50,000 15% 50,001 ~ 100,000 20%
100,001 ~ 1,000,000 25% 1,000,001 30%


វិធីគណនា : -
ឈ្នះសរុបនិងដកចេញ មុនពេលគណនាប្រាក់លាភបន្ថែម។ មេសមាជិកភ្នាក់ងារបណ្តាញទទួលប្រាក់លាភ អាស្រយ័លើកូនក្រុមចាញ់ចំនួនទឹកប្រាក់។

ឧទាហរណ៏ ក្រុមហ៊ុនឈ្នះសរុប: ឈ្នះសរុប 120000 - ប្រាក់បន្ថែម & ប្រាក់បង្វិលមកវិញ 20000.

(120000-20000 x 25% = 25,000 (ប្រាក់លាភ)

លក្ខន្តិកៈ : -
នៅពេលមានសមាជិកណាម្នាក់មិនគោរពតាមលក្ខន្តិៈ ឬ រំលោភបំពាន ការផ្តល់ជូណណាមួយ ឬ ការបន្ថែមពិសេស នៃបទបញ្ញាត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬ យើងមានភស្តុតាំងណាមួយ ដែលថាមានក្រុម ឬ បុគ្គលដែលបានជាប់ពាក់ពន្ឋ័​ ជាមួយការវិនិយោគស្ថិតក្រោមការភ្នាល់តគ្នា ដើម្បីកុំអោយមានបញ្ហា ដែលអ្នកបានដឹងពីលទ្ឋផលនៃការទទួលផល ពីការបែងចែងអោយដៃគូគ្នាទៅវិញទៅមក ឬ សកម្មភាពផ្សំផ្សាយពីការផ្តល់ជូនដ៏ទៃផ្សេងទៀត នោះក្រុមហ៊ុនរបស់ យើងមានសិទ្ឋបញ្ឈប់ក្រុម ឬ បុគ្គលនោះ ឬ លុបចោលនៃការផ្តល់ជូនប្រាក់ន្ថែម និងសកម្មភាពរំលោភលក្ខន្តិកៈដៃផ្សេង ទៀត។ នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈនេះ ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ឋដកចេញតំលៃប្រាក់ចំណេញរបស់អតិថិជននៃតំលៃថ្លៃដើមដើម្បីសង តំលៃថ្លៃដើមយើងវិញ។